Nyhet

Stöttning vid kluriga miljömykobakterieinfektioner

20 december 2022

Med syfte att stötta varandra gällande handläggningen av komplicerade icke-tuberkulösa mykobakterieinfektioner (NTM) finns sedan 2021 det Skandinaviska NTM rådet.

Rådet består av infektionsläkare, lungläkare och mikrobiologer från Sverige och Danmark och vi sammanträder två-tre gånger per termin via zoom. Fallen diskuteras på engelska och en sammanfattning (på engelska) inklusive resistensmönster (max 1 A4) mailas i god tid innan mötet. Vid mötet bör anmälande doktor delta, alternativt kollega.

Välkommen att anmäla era fall till:
Lina Davies Forsman Karolinska Universitetssjukhuset  lina.davies.forsman@ki.se och Victor Naesholt Dahl Rigshospitalet, Danmark vic
mat@rm.dk

Annonser

Annonser