Utbildning

Se inspelningen från mötet: Ny nationell plan för eliminering och behandling av Hepatit

30 november 2022

  • Nyhet

Nu finns filmen från mötet Ny nationell plan för eliminering och behandling av Hepatit att se ondemand.

Föreläsare

Soo Aleman, Överläkare och sektionschef på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Johan Westin, Professor, Överläkare, avd. för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Katarina Rosén, Sjuksköterska, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Annika Olsson, Sjuksköterska, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Program

  • Sammanfattning av Elimineringsplanen – Soo Aleman
  • Modern Hepatit C-behandling , uppdaterade guidelines – Johan Westin
  • HCV testning och behandling utanför sjukhus – Katarina Rosén & Annika Olsson

Annonser

Annonser