Nyheter

ESCMID Conference on Coronavirus Disease (ECCVID)

Dear ESCMID Affiliated Society Representative, Yesterday we have opened the abstract submission for our first online conference, the “ESCMID Conference on Coronavirus Disease (ECCVID)”. We are contacting our Affiliated Societies (AS) to encourage them to submit Abstract(s) for ECCVID. Please forward this message to all... Läs mer

Reviderat Vårdprogram – Bakteriella CNS-infektioner

Vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner hos vuxna:akut bakteriell meningit, neurokirurgisk infektion, tuberkulös meningit, hjärnabscess och neuroborrelios. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010 samt 2020. Kontaktperson Martin Glimåker, Infektionskliniken, Karolinska – Solna eller annan deltagare i vårdprogramgruppen, vilka framgår på sida 1 i vårdprogrammet. Läs mer

Nationellt vårdprogram covid19 (version 1.1 juni 2020)

Nationellt vårdprogram covid19 (version 1.1 juni 2020). Dokumentet kommer uppdateras löpande och revideras var sjätte månad. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen. Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till ordförande... Läs mer

Nu finns videon från 26/6, vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram

Nu finns videon från 26/6, vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram publicerad. Klicka här för att komma till videon.

Fallseminarium inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in SILFs Fallseminarium för ST-läkare som var planerat att hållas på Örtofta slott 31 aug-1sept. Orsaken är fortsatt osäkerhet kring hur situationen med Covid-19 kommer att påverka möjligheten till tjänsteresor inom landet samt frånvaro för föreläsare och kursdeltagare från kliniken... Läs mer

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och presentation av nationellt vårdprogram

Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen. Fredag 26 juni kl 17.00 Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 17:15-17:20 Frågor/svar 17:20-17:25 Presentation av nationellt vårdprogram covid-19 och avgränsningar. Lars-Magnus Andersson, Verksamhetschef, Docent,... Läs mer

Ny Vårdprogramgrupp för Vaccinationer söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Vaccinationer med planerad start hösten 2020 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen. Det... Läs mer

Video från 5/6, Vetenskaplig uppdatering COVID19 och analys av SARSCoV-2 i avloppsvatten, Immunologi vid SARSCoV-2 infektion

Nu finns videon från 5/6, vetenskaplig uppdatering COVID19 och analys av SARSCoV-2 i avloppsvatten, Immunologi vid SARSCoV-2 infektion. Klicka här för att komma till videon.

5/6, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Analys av SARSCoV-2 i avloppsvatten, Immunologi vid SARSCoV-2 infektion

Uppföljande Webbinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen. Tid,  Fredag 5 juni, 17:00 Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF 17:00-17:05 Välkomna 17:05-17:15 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 17:15-17:20 Frågor/svar 17:20-17:30 Analys av SARSCoV-2 i avloppsvatten - vilka möjligheter ger detta att övervaka epidemin? Helene Norder,... Läs mer

Video från 26/5, vetenskaplig uppdatering COVID19, och rapport och erfarenheter från Sörmland och Dalarna

Nu finns videon från 26/5, vetenskaplig uppdatering COVID19, och rapport och erfarenheter från Sörmland och Dalarna publicerad. Klicka här för att komma till videon.