Nyheter

Video från 26 mars, vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon från 26 mars, vetenskaplig uppdatering COVID19, Trombocytopeni, blödning, trombos efter vaccin, Covid19 och påverkan på luktsinnet samt lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för att komma till videon!

2021 års europeiska kongress för tropikmedicin och internationell hälsa – ECTMIH – hålls i virtuell form från Bergen i Norge. Abstract deadline har förlängts till 9 april

Läs mer här!

Vårdprogramgruppen för virala CNS-infektioner söker 2 nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god vetenskaplig... Läs mer

Webbinarium om COVID-19 Fredag 26/3 kl 16.30 – 18.00, (OBSERVERA VÅR NYA STARTTID).

Vetenskaplig uppdatering Covid19, Covid19 och påverkan på luktsinnet och Lägesrapporter från inbjuden panel Registrera dig nu för att följa mötet live, alternativt titta på det i efterhand på infektion.net/covid19 Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, docent, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF AGENDA 16.30 Välkomna... Läs mer

Nu finns videon från fredag 26 februari, 16:30, Vetenskaplig uppdatering COVID19

Nu finns videon fredag 26 februari, vetenskaplig uppdatering COVID19, hur tolkar vi tillgängliga data för godkända vacciner mot SarsCoV-2 i praktiken, Läkemedelsverkets bedömning och uppföljning av skyddseffekt och biverkningar för godkända och nya vacciner mot SarsCoV-2 samt lägesrapporter från inbjuden panel. Klicka här för... Läs mer

Webbinarium om COVID-19 Fredag 26/2 kl 16.30 – 18.00 (Observera vår nya starttid)

Vetenskaplig uppdatering COVID19, hur tolkar vi tillgängliga data för godkända vacciner mot SarsCoV-2 i praktiken, Läkemedelsverkets bedömning och uppföljning av skyddseffekt och biverkningar för godkända och nya vacciner mot SarsCoV-2 samt lägesrapporter från inbjuden panel. Registrera dig nu för att följa mötet live, alternativt titta... Läs mer

Kurs, spridning av infektionssjukdomar via aerosoler och droppar.

5-7 maj 2021, mest sannolikt digitalt http://www.eat.lth.se/smitta-aerosoler-droppar/

Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 14-17 september 2021

Vi ser fram emot ett fysiskt möte i Uppsala men med anledning av coronapandemin kommer mötet även att streamas och möjlighet till virtuellt deltagande kommer att finnas. Antalet fysiska biljetter är i nuläget oklart beroende på pandemin. Preliminärt program finns under fliken Infektionsveckan på infektion.net samt på mötets hemsida... Läs mer

Nationella vårdprogrammet för covid-19 uppdaterat

Nationella vårdprogrammet för covid-19 är nu uppdaterat (version 2.0 januari 2021). Den nya versionen finns publicerad på Infektion.net. Stort tack till arbetsgrupperna och till remissinstanserna för alla remissvar som bidragit till att förbättra dokumentet. Vi tar gärna emot förslag och synpunkter till förbättringar inför... Läs mer

Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 30-31 augusti 2021 anordnas ett seminarium för 30 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man... Läs mer