Nyhet

Nytt vårdprogram: Tuberkulos

23 februari 2022

  • Tuberkulos

Detta är första gången som Svenska Infektionsläkarföreningen tagit fram riktlinjer för handläggning av tuberkulos (tbc).

Tidigare fanns en Vägledning framtagen av Socialstyrelsen som reviderades senast 2009.
Målgruppen för dokumentet är framförallt infektionsläkare men även läkare och sjuksköterskor som tar hand om patienter med tbc inom andra specialiteter i både öppen- och slutenvård, kan ha nytta av vårdprogrammet.

Annonser

Annonser