Nyhet

Kraftsamling för Sveriges infektionsdocenter

12 december 2022

Infektionsläkarföreningens visionsdokument från 2020 blev startskottet för Magnus Rasmussens och Johan Westins initiativ att bilda ett akademiskt nätverk för att främja kunskapsutbyte inom infektionsspecialiteten. Sedan dess har de arrangerat ett antal nätverksmöten och skapat ”Docentlistan”. Och de har en del andra planer i syfte att facilitera samverkan inom forskarutbildning och grundutbildning.

Magnus Rasmussen

Magnus Rasmussen är infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund och professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet. Han har sedan ett par år tillbaka engagerat sig i att stärka såväl grundutbildning som forskarutbildning inom området och har tillsammans med professorskollegan Johan Westin på infektionskliniken i Göteborg bildat ett akademiskt nätverk inom området infektionssjukdomar. Syftet är bland annat att underlätta kontakter mellan handledare och forskare. De arrangerar även nätverksmöten för kunskapsutbyte och har nu kartlagt Sveriges docenter med specialistkompetens inom infektion.

Grundat i SILF:s vision

Arbetet grundar sig i det visionsdokument som SILF skrev 2020, där man bland annat identifierade att det behövdes mer samverkan kring grundutbildningen, forskarutbildningen och inom forskningen. Magnus Rasmussen och Johan Westin tog då initiativet att tillsammans med kollegor på samtliga universitetskliniker bilda ett akademiskt nätverk.

Johan har tagit huvudansvar för grundutbildningsfrågor, medan Magnus har ansvarat för forskarutbildningen, bland annat vad gäller frågor kring samverkan och villkor för forskningen. De är dessutom sammankallande för nätverket.

– För samarbete kring konkreta forskningsprojekt finns ett annat forskningsnätverk som heter Action Sweden. Det nätverket är tänkt att stimulera klinisk forskning om akuta infektionssjukdomar, särskilt prövarinitierade studier, och är anknutet till Svenska Läkarsällskapet, berättar Magnus Rasmussen.

Akademiska nätverksträffar

Alla infektionsläkare som har en universitetstjänst för forskning eller undervisning vid någon av de sju universitetsorterna har bjudits in till de nätverksmöten som har arrangerats, totalt är det cirka 25 personer. Mötena har till en början skett digitalt men i samband med Infektionsveckan 2022 hölls ett första fysiskt möte. Fler träffar finns inplanerade och i framtidsplanerna ingår även att sprida information om disputationer vid de olika lärosätena.

Disputationen är en högtidlig händelse, och vi vill öka möjligheterna för fler intresserade att ta del av avhandlingsarbetena. De flesta disputationer görs numera i hybridform, dels med publik på plats i lokalen och dels som videosändning som kan följas på distans. Att lyssna en stund på presentationen eller diskussionen är ett bra sätt att fortbilda sig och ta del av den senaste forskningen. Kanske kan man använda Infektionsläkarföreningens webbplats för ändamålet, men det kan faktiskt vara så enkelt som att man delar en zoomlänk.

Docentlistan

Det akademiska nätverket har nu tagit fram en lista på Sveriges alla docenter inom infektionssjukdomar. Listan är tänkt att göra det enklare för forskare att hitta och kunna ta kontakt med docentkompetenta kollegor, till exempel när man behöver en lämplig opponent eller deltagare i betygsnämnd inför disputationer. Listan ska också kunna användas av yngre läkare för att hitta möjliga forskningshandledare med kompetens inom det område man vill studera.

Docentkompetens krävs för att kunna handleda doktorander men också för att delta i det viktiga arbetet med att värdera och examinera akademiska avhandlingar. Sverige är ett ganska litet land och ibland kan det vara svårt att hitta opponenter och opartiska (det vill säga någon man inte har samarbetat med) specialister som kan kritiskt granska och examinera en forskarstuderandes vetenskapliga arbete. Ibland känner man de som har liknande forskningsintressen så pass väl att det kan finnas risk för jäv. En uppdaterad lista över alla infektionsdocenter i Sverige blir en ovärderlig hjälp i sökandet efter en oberoende expert.

Listan gör det lättare att få en överblick över den expertis som finns på olika orter, hitta handledare för den som vill börja forska eller helt enkelt komma i kontakt en expert för att diskutera ett kliniskt eller vetenskapligt problem.

– Vi är ganska många som kan handleda, men vi behöver bli fler. Trots att vi är många docenter i Lund och Malmö är behovet av handledare i Skåne ibland större än tillgången. Bland annat är många som vill söka ”forskar-AT-tjänster” och behöver handledare.

Att hitta en forskningshandledare kan vara extra utmanande om man arbetar på en infektionsklinik utanför universitetsorterna. Handledning på distans är numera inget problem eftersom det finns utmärkta tekniska förutsättningar.

Vi vill underlätta för infektionsläkare, även utanför universitetsklinikerna, att forska, säger Magnus Rasmussen. Det är positivt att fler ägnar sig åt forskning och utvecklingsarbete. Det är viktigt för specialiteten att tillräckligt många infektionsläkare går vidare i sin forskarkarriär efter disputation för att kunna besätta högre akademiska tjänster med kompetenta sökande som också har klinisk kompetens.

Docentlistan är tänkt att göra det enklare för forskare att hitta och kunna ta kontakt med docentkompetenta kollegor, till exempel när man behöver en lämplig opponent eller deltagare i betygsnämnd inför disputationer.

Bidrar till jämlik vård

Magnus handleder just infektionsläkare på andra orter, och upplever en hel del utmaningar kring att man är anställd i olika regioner och inte har samma arbetsgivare. Han tror att det kommer att behövas både flexibilitet och nya lösningar för att få forskarutbildningen på icke-universitetskliniker att fungera bra.
– Forskning och utvecklingsarbete behöver göras på alla olika typer av kliniker. Det är jätteviktigt att det bedrivs både forsknings- och utvecklingsarbete även på de mindre sjukhusen, bland annat för att vården ska bli mer jämlik. Alla ska få den bästa infektionssjukvården, oavsett var i landet man bor, avslutar Magnus Rasmussen.

Fördelar och utmaningar

Magnus Rasmussens arbetstid är uppdelad i 70 procent forskning/undervisning och 30 procent på kliniken, där han framförallt arbetar med allvarliga bakteriesjukdomar såsom endokardit. Att kombinera kliniskt arbete med forskning och undervisning menar han innebär både fördelar och utmaningar.
I den bästa av världar är det en jättefin kombination, utmaningen ligger i att få tillräckligt med tid för att få både bredd och djup. Det är ett stort och jättespännande område, men det är svårt att känna sig tillräcklig i alla de olika situationerna. I min roll som lärare behöver jag ha bredden, i forskningen gäller det att komma på djupet och se vilka samband som är viktiga att fokusera på. För att forskning och undervisning ska fungera bra är det viktigt med en klinisk förankring och det är en styrka för den kliniska verksamheten att vi inom infektionsområdet har många kliniker med erfarenhet av både forskning och undervisning.
Betydelsen av att ha det finns personer med kompetens både inom klinik och forskning blev särskilt tydligt under pandemin.
– När covid-19 var nytt var behovet av forskning jättestort, och vi behövde få fram resultat och ny kunskap snabbt. Bland annat utvärderade vi tillförlitligheten i snabbtester. Då var det viktigt att även ha välfungerande rutiner kring metodik och att forskningen gjordes på ett korrekt sätt.Att ta del av varandras erfarenheter, samverka och nå ut med ny kunskap blev också väldigt viktigt. Magnus Rasmussen nämner särskilt de webbinarier som arrangerades av SILF som betydelsefulla kunskapsförmedlare under pandemin.

Kajsa Asp Jonson

Annonser

Annonser

Infektionsläkarföreningen

På Infektion.net använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras öven "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: infektion.net
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-05-23

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: infektion.net

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: infektion.net

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: infektion.net

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: infektion.net

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: infektion.net

På webbplatsen Infektion.net använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Infektion.net ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På Föreningsplatform använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På Föreningsplatform använder vi både förstahanscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies Infektion.net sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På Föreningsplatform kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Föreningsplatform kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Föreningsplatform använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på Infektion.net

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: infektion.net

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: infektion.net

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: infektion.net

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: infektion.net

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: infektion.net

För Svenska Infektionsläkarföreningen (nedan kallad SILF) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt, längst ned på sidan.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker på i anslutning till denna hemsida och SILFs övriga verksamhet är Svenska Infektionsläkarföreningen (organisationsnummer 802017-9480), personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Här på hemsidan behandlar vi endast de personuppgifter som du som användare godkänt vid frågan om Cookies.

För hantering av ditt medlemskap samt kommunikation med våra medlemmar samlar vi i huvudsak in ditt namn, adress och kontaktuppgifter. För branschstatistik och distribution av vår medlemsmatrikel samlar vi även in information om din arbetsplats och specialisering.

Övrig insamling, som till exempel i anslutning till ett SILF-arrangerat evenemang eller kurs, regleras från fall till fall. Insamlingen är aldrig mer omfattande än vad som krävs för att genomföra aktiviteten.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra stadgar och för att uppfylla de lagar och regler som vi omfattas av.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel görs hemsidan, nyhetsbreven och vår medlemstidning av Mediahuset i Göteborg AB. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel vår moderförening SLS eller myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas i minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta vår kassör som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.