Nya rekomendationer från ”opportunisterna”

Nu finns nya och uppdaterade rekomendationer runt alternativ pneumocystisprofylax, BK polyomavirus vid transplantation samt profylax och behandling av toxoplasma efter allogen stamcellstransplantation på hemsidan.
Rekomendationerna kan hämtas här