Ny Vårdprogramgrupp för Vaccinationer söker medlemmar!

Förlängd ansökningstid till 15/10.

Ett nytt vårdprogram ska författas om Vaccinationer med planerad start hösten 2020 och medlemmar sökes.

Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet. Nya medlemmar  bör innan sitt inträde i programgruppen ha fått bekräftelse från respektive klinikchef att tid kan avsättas för aktivitet i programgruppen.

Intresseanmälan skickas till styrelsens vice ordförande  Anna  Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) senast 2020-10-15.