Ny medlem sökes till expertgruppen som ansvarar för Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Det nationella vårdprogrammet har tagits fram och revideras i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. En uppdaterad version (3.2) med mindre justeringar har precis publicerats. Nästa större revision påbörjas i december 2021. SILFs expertgrupp består av fyra medlemmar. Vi söker nu en ny medlem.

Nominering sker direkt till ordförande i SILF (”Lars Magnus Andersson” <lars-magnus.andersson@vgregion.se>) genom att skicka in kort motivering (max en halv A4) och aktuellt CV (max 4 A4 sidor inklusive publikationslista). Den som nomineras skall vara infektionsläkare och ha intresse och praktisk erfarenhet av vård av patienter med covid19 samt pågående forskning inom området. Erfarenhet av arbete med rekommendationer och riktlinjer är en fördel. SILFs styrelse bedömer nomineringarna och utser medlemmarna i expertgruppen. Sista dag för nominering är den 22 november 2021.

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades