Nationellt vårdprogram covid19 (version 1.1 juni 2020)

Nationellt vårdprogram covid19 (version 1.1 juni 2020). Dokumentet kommer uppdateras löpande och revideras var sjätte månad. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter på remissversionen.

Arbetsgrupperna tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar inför nästa revision. Synpunkter och förslag kan skickas till ordförande SILF (lars-magnus.andersson@vgregion.se).

Vårdprogrammet kan öppnas eller laddas ned i pdf-format.

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades