Nationellt vårdprogram covid19 v3.0

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 är nu reviderat och uppdaterat (version 3.0, juni 2021). Stort tack för alla kloka remissvar och förslag på förbättringar. Arbetsgrupperna tar gärna emot förslag på ytterligare justeringar och förbättringar löpande. Skicka i så fall synpunkter till ordförande i SILF (lars-magnus.andersson@vgregion.se).

Klicka här för att öppna vårdprogrammet (pdf)

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades