Nationella vårdprogrammet för covid-19 uppdaterat

Nationella vårdprogrammet för covid-19 är nu uppdaterat (version 2.0 januari 2021). Den nya versionen finns publicerad på Infektion.net. Stort tack till arbetsgrupperna och till remissinstanserna för alla remissvar som bidragit till att förbättra dokumentet.

Vi tar gärna emot förslag och synpunkter till förbättringar inför nästa revision. Skicka i så fall dessa till ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen (epost: lars-magnus.andersson@vgregion.se)

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades