Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

NY HEMSIDA FÖR INFEKTIONSREGISTRET

Det Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar byggt en ny hemsida som nås via denna länk: https://rcsyd.se/infektionsregistret/blog/nyheter/ny-hemsida-for-infektionsregistret. Utvecklingen har skett främst med anledning av att kunna följa det webbdirektiv om tillgänglighet som antogs nationellt 2018.
Under slutet av 2020 och början av 2021 har Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar, även kallat Infektionsregistret, med stöd av Registercentrum Syd byggt upp en ny hemsida inom Registercentrum Syds hemsidesparaply. Den främsta anledningen till uppbyggnaden är för att enklast kunna följa det webbdirektiv om tillgänglighet på hemsidor som antogs 2018 och började gälla från september 2020.
All information som fanns på den gamla hemsidan är överförd och går att återfinna på den nya hemsidan.