Lediga platser finns kvar på följande kurser:

Allvarliga akuta infektioner den 24-27/9 i Uppsala,

Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm