HIV (se även antibiotika och kemoterapi)

  • Perspektiv på HIV Tidskrift som ges av Läkare mot AIDS och Noaks Ark-Röda Korset.
  • Noaks Ark – hivorganisationen
  • HIV-Sverige.
  • ÆGiS AIDS Education Global Information System. Dagliga HIV-nyheter.
  • IAPAC International Association of Physicians in AIDS Care.
  • IAS International AIDS Society.
  • BHIVA British HIV Association. Brittiska guidelines för HIV-behandling.