Graviditet och infektion

  • INFPREG är en icke-kommersiell, interaktiv kunskapsbas om infektioner under graviditet. Basen utgår från Huddinge Universitetssjukhus under medverkan av specialkompetens inom 12 berörda specialiteter från hela landet. Regelbunden uppdatering minst en gång per år. Innehåll för professionen: kunskapsunderlag med handläggningsförslag och frågemöjlighet. Antibiotikaval samt vaccination under graviditet ägnas separata kapitel. Nyhetssida. För allmänheten: mer lättläst information.