Antibiotika och kemoterapi

  • RAF Referensgruppen för antibiotikafrågor och dess metodgrupp RAF-M.
  • STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotika-användning och minskad antibiotikaresistens.
  • RAV Referensgruppen för antiviral terapi. Svenska riktlinjer för antiviral behandling inkl HIV.
  • Läkemedelsverket Antibiotikamonografier, workshops.
  • NSCMID Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
  • Johns Hopkins Antibiotic Guide Antibiotikaguide och -nyheter från Johns Hopkins Division of Infectious Diseases. Guiden kan laddas ned till handdator (Palm, PocketPC)
  • APUA The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics is a non-profit, international organization solely dedicated to preserving the power of antibiotics, founded in 1981.
  • EARSS European Antimicrobial Resistance Surveillance System. EARSS is an international network of national surveillance systems, which aims to aggregate comparable and reliable antimicrobial resistance data for public health purposes.