Antibiotika och kemoterapi

 • RAF Referensgruppen för antibiotikafrågor och dess metodgrupp RAF-M.
 • STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotika-användning och minskad antibiotikaresistens.
 • RAV Referensgruppen för antiviral terapi. Svenska riktlinjer för antiviral behandling inkl HIV.
 • Läkemedelsverket Antibiotikamonografier, workshops.
 • NSCMID Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
 • Johns Hopkins Antibiotic Guide Antibiotikaguide och -nyheter från Johns Hopkins Division of Infectious Diseases. Guiden kan laddas ned till handdator (Palm, PocketPC)
 • APUA The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics is a non-profit, international organization solely dedicated to preserving the power of antibiotics, founded in 1981.
 • EARSS European Antimicrobial Resistance Surveillance System. EARSS is an international network of national surveillance systems, which aims to aggregate comparable and reliable antimicrobial resistance data for public health purposes.
 • FESCI The Federation of the European Societies for Chemotherapy and for Infection. The objective of the society is to promote the education and science of chemotherapy.
 • ISC The International Society of Chemotherapy. The general objectives of the Society are to advance the education and science of chemotherapy.
 • Quick Reference Guide to Antiretrovirals av Malte Schütz. Uppdateras regelbundet. Finns även i pdf-format.
 • Antibiotikaprofylax vid tandvård. Av Läkemedelsverket publicerade riktlinjer.