Länkar

Länkar för infektionsintresserade

Nedan ett urval länkar till websajter med innehåll relevant för infektionsläkare. Tips om andra sajter givetvis välkomna och önskvärda men även synpunkter på de som finns på listan: Vilka länkar bör tas bort?

Antibiotika och kemoterapi

 • RAF Referensgruppen för antibiotikafrågor och dess metodgrupp RAF-M.
 • STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotika-användning och minskad antibiotikaresistens.
 • RAV Referensgruppen för antiviral terapi. Svenska riktlinjer för antiviral behandling inkl HIV.
 • Läkemedelsverket Antibiotikamonografier, workshops.
 • NSCMID Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.
 • Johns Hopkins Antibiotic Guide Antibiotikaguide och -nyheter från Johns Hopkins Division of Infectious Diseases. Guiden kan laddas ned till handdator (Palm, PocketPC)
 • APUA The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics is a non-profit, international organization solely dedicated to preserving the power of antibiotics, founded in 1981.
 • EARSS European Antimicrobial Resistance Surveillance System. EARSS is an international network of national surveillance systems, which aims to aggregate comparable and reliable antimicrobial resistance data for public health purposes.
 • FESCI The Federation of the European Societies for Chemotherapy and for Infection. The objective of the society is to promote the education and science of chemotherapy.
 • ISC The International Society of Chemotherapy. The general objectives of the Society are to advance the education and science of chemotherapy.
 • Quick Reference Guide to Antiretrovirals av Malte Schütz. Uppdateras regelbundet. Finns även i pdf-format.
 • Antibiotikaprofylax vid tandvård. Av Läkemedelsverket publicerade riktlinjer.

Epidemiologi och smittskydd

 • Utbrott Direktlänk till Folkhälsomyndighetens sida om aktuella sjukdomsutbrott
 • APIC Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology.
 • EpiNorth Fri tillgång till fulltextartiklar.
 • ProMED-mail The global electronic reporting system for outbreaks of emerging infectious diseases & toxins, open to all sources. Kan läsas online eller via epost (1-2 mail per dag).
 • SHEA (The Society for Healthcare Epidemiology of America, Inc.)

Internationellt hälsoarbete

Graviditet och infektion

 • INFPREG är en icke-kommersiell, interaktiv kunskapsbas om infektioner under graviditet. Basen utgår från Huddinge Universitetssjukhus under medverkan av specialkompetens inom 12 berörda specialiteter från hela landet. Regelbunden uppdatering minst en gång per år. Innehåll för professionen: kunskapsunderlag med handläggningsförslag och frågemöjlighet. Antibiotikaval samt vaccination under graviditet ägnas separata kapitel. Nyhetssida. För allmänheten: mer lättläst information.

HIV (se även antibiotika och kemoterapi)

 • Perspektiv på HIV Tidskrift som ges av Läkare mot AIDS och Noaks Ark-Röda Korset.
 • Noaks Ark – hivorganisationen
 • HIV-Sverige.
 • ÆGiS AIDS Education Global Information System. Dagliga HIV-nyheter.
 • IAPAC International Association of Physicians in AIDS Care.
 • IAS International AIDS Society.
 • BHIVA British HIV Association. Brittiska guidelines för HIV-behandling.

Immunbrist (utom HIV)

 • SLIPI Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist.
 • ICHS Immunocompromised Host Society: The ICHS is the premier, international, multi-disciplinary forum for scientific and clinical interchange to improve understanding and management of the immunocompromised host.
 • ESID European Society for Immunodeficiencies.
 • IPOPI International Patient Organisation for Patients with Primary Immunodeficiencys.
 • Immune Deficiency Foundation

Mikrobiologi

 • EUCAST European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
 • NORDICAST Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
 • CCUG Culture Collection University of Gothenburg. Enevold Falsen och medarbetare svarar på taxonomifrågor och andra frågor om ovanliga bakterier.

Organisationer och myndigheter

 • CDC Center for Disease Control. Här finns National Center for Infectious Diseases (NCID).
 • IDSA Amerikanska Infektionsläkarföreningen.
 • ISID The International Society for Infectious Diseases.
 • Folkhälsomyndigheten 
 • Socialstyrelsen
 • WHO World Health Organization.

Parasitologi, tropikmedicin

Publikationer

Resemedicin


 

Bidrag från (i alfabetisk ordning): Lars Blad, Ulf Bronner, Otto Cars, Marianne Forsgren, Mats Haglund, Håkan Hanberger, Harriet Hogevik, Per-Åke Jarnheimer, Viktoria Järneström Norberg, Bert-Ove Larsson, Niklas Lönnbro, Björn Olsen, Marie Studahl, Anders Sönnerborg, Ivan Vig.