Rapporter – Kvalitetsregistret

Datum är publiceringsdatum på hemsidan - senaste överst i listan

Årsrapport 2019, en sammanfattning
Årsrapport Endokardit 2019
Årsrapport Pneumoni 2019
Årsrapport Bakteriell meningit 2019
Patientenkät vid bakteriell meningit 2019
Årsrapport Sepsis/septisk chock 2019
Årsrapport Ledregistret 2019

Årsrapport 2018, en sammanfattning
Årsrapport Endokardit 2018
Årsrapport Pneumoni 2018
Årsrapport Bakteriell meningit 2018
Patientenkät vid bakteriell meningit 2018
Årsrapport Sepsis/septisk chock 2018
Årsrapport Ledregistret 2018

Årsrapport 2017, en sammanfattning
Årsrapport Endokardit 2017
Årsrapport Pneumoni 2017
Årsrapport Bakteriell meningit 2017
Patientenkät vid bakteriell meningit 2017
Årsrapport Sepsis/septisk chock 2017
Årsrapport Ledregistret 2017

Årsrapport 2016, en sammanfattning
Årsrapport Endokardit 2016
Årsrapport Pneumoni 2016
Årsrapport Bakteriell meningit 2016
Patientenkät vid bakteriell meningit
Årsrapport Svår sepsis 2016
Årsrapport Ledregistret 2016

Årsrapport 2015, en sammanfattning
Årsrapport Endokardit 2015
Årsrapport Pneumoni 2015
Årsrapport Meningit 2015
Patientenkät vid bakteriell meningit
Årsrapport Svår sepsis 2015
Årsrapport Ledregistret 2015

Årsrapport 2014, en sammanfattning
Årsrapport Endokardit 2014
Årsrapport Pneumoni 2014
Årsrapport Meningit 2014
Patientenkät vid bakteriell meningit
Årsrapport Svår sepsis 2014
Årsrapport Ledregistret 2014

Årsrapport 2013, en sammanfattning
Årsrapport Endokardit 2013
Årsrapport Pneumoni 2013
Årsrapport Meningit 2013
Pilotstudie meningit
Årsrapport Svår sepsis 2013
Årsrapport Ledregistret 2013

Årsrapport 2012, en sammanfattning
Av Per Arneborn
Årsrapport Endokardit 2012
2013 07 04
Årsrapport Pneumoni 2012
2013 07 04
Årsrapport Meningit 2012
2013 05 15
Årsrapport Svår sepsis 2012
2013 05 15
Årsrapport Ledregistret 2012
2013 09 17

Årsrapport 2011, en sammanfattning
Av Per Arneborn
Årsrapport Endokardit 2011
2012 08 10
Årsrapport Meningit 2011
2012 05 03
Årsrapport Pneumoni 2011
2012 05 03
Årsrapport Svår Sepsis 2011
2012 05 03
Årsrapport Ledregistret 2011
2012 09 17

Årsrapport 2010, en sammanfattning
Av Per Arneborn
Årsrapport Endokardit 2010
2011 07 19
Årsrapport Meningit 2010
2011 07 19
Årsrapport Pneumoni 2010
2011 07 19
Årsrapport Svår Sepsis 2010
2011 07 19
Årsrapport Ledregistret 2010
2011 07 19

Årsrapport 2009, en sammanfattning
Av Gunlög Rasmussen
Årsrapport Endokardit 2009
2010 06 07
Årsrapport Meningit 2009
2010 06 07
Årsrapport Pneumoni 2009
2010 06 07
Årsrapport Svår Sepsis 2009
2010 06 07
Årsrapport Ledregistret 2009
2010 06 07

Årsrapport Endokardit 2008
2009 05 18
Årsrapport Meningit 2008
2009 05 18
Årsrapport Pneumoni 2008
2009 05 18
Årsrapport Svår Sepsis 2008
2009 05 18
Årsrapport Septisk artrit och protesinfektioner
2009 05 18

Kvartalsrapport Endokardit 3 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Lednativ 3 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Ledprotes 3 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Meningit 3 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Pneumoni 3 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Svår sepsis 3 09
2009 11 16

Kvartalsrapport Endokardit 2 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Lednativ 2 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Ledprotes 2 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Meningit 2 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Pneumoni 2 09
2009 11 16
Kvartalsrapport Svår sepsis 2 09
2009 11 16

Kvartalsrapport Endokardit 1 09
2009 05 18
Kvartalsrapport Lednativ 1 09
2009 05 18
Kvartalsrapport Ledprotes 1 09
2009 05 18
Kvartalsrapport Meningit 1 09
2009 05 18
Kvartalsrapport Pneumoni 1 09
2009 05 18
Kvartalsrapport Svår sepsis 1 09
2009 05 18