Bakteriell meningit

Patient som vårdats för samhällsförvärvad bakteriell meningit (ej Borrelia) ska vid utskrivningen erbjudas att fylla i en enkät. Enkätformulär för respektive enhet hittas via länkarna nedan.
Ifylld enkät stoppas i ett kuvert och skickas till Infektionsregistret på följande adress (behöver ej frankeras):

Infektionskliniken, USÖ
Infektionsregistret
Anna Johansson
SVARSPOST
2001 43 97
708 00 Örebro

Om kuvert med påtryckt adress önskas så kan de beställas hos registrets sekreterare anna.johansson7@regionorebrolan.se. Det går dock även bra att skriva ovanstående adress för hand på kuvert utan tryckt adress

Borås Capio St-Göran Danderyd
Eskilstuna Falun Gävle
Göteborg Halmstad Helsingborg
Jönköping Kalmar Karlskrona
Karlstad Karolinska, Huddinge Karolinska, Solna
Kristianstad Linköping Luleå
Lund Malmö Norrköping
Skövde Sundsvall Södersjukhuset
Trollhättan Umeå Uppsala
Visby Västerås Växjö
Örebro Östersund