Om kongresser och möten

Kongresslistan uppdateras med oregelbundna intervall och som regel utan särskild annonsering. I tidskriften Infektionsläkaren publiceras en vid pressläggningen aktuell lista men den senaste versionen finner du här. För varje år finns angivet när listan senast uppdaterades. Innan du planerar in ett möte eller en kongress bör du förvissa dig om att datum stämmer genom att kontakta arrangören.
I huvudsak finner du möten med anknytning främst till infektionssjukdomar men även i viss mån mikrobiologi, immunologi och epidemiologi på dessa sidor. Nationella möten utomlands tas endast med då de kan tänkas vara av intresse för en svensk publik.