Kongresser och möten

Kongresslistan uppdateras med oregelbundna intervall och som regel utan särskild annonsering. I tidskriften Infektionsläkaren publiceras en vid pressläggningen aktuell lista men den senaste versionen finner du här. För varje år finns angivet när listan senast uppdaterades. Innan du planerar in ett möte eller en kongress bör du förvissa dig om att datum stämmer genom att kontakta arrangören.
I huvudsak finner du möten med anknytning främst till infektionssjukdomar men även i viss mån mikrobiologi, immunologi och epidemiologi på dessa sidor. Nationella möten utomlands tas endast med då de kan tänkas vara av intresse för en svensk publik.

Till Kongresskalendern

Summeringar, referat och rapporter
Medscape: Mycket utförliga och därmed också omfattande referat från 1998 och framåt, i vissa fall med instuderingsfrågor (CME) – InfektionssjukdomarHIV/AIDS

JAMA HIV/AIDS: Täcker större möten 1997 och framåt

The Body: De flesta internationella HIV/AIDS-möten från 1995 och framåt

I många fall finns även referat, abstracts eller slides på den sajt där mötet annonserades. De större läkemedelsföretag som arrangerar möten har ofta sammanfattningar eller referat av mötet på sin sajt. Direktlänkar till mötesredovisningar är borttagna då adressen av och till ändras – gå via företagssajten.