Klinikbiljetter Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2021

Mötet kommer att arrangeras den 14-17 september och enligt nuvarande planering blir det ett ”hybridmöte”, dvs fysiskt möte i Uppsala + ett virtuellt möte.

Vi erbjuder en digital veckobiljett till våra enheter som ger möjlighet för samtliga medarbetare att följa mötet i realtid men föredragen kommer också att spelas in och läggas på en lösenordsskyddad sida under 3 månader.

Vi erbjuder också våra sponsorer att delta virtuellt; man har alltså möjlighet att träffa sponsorerna digitalt, chatta, boka möten och ta del av deras egna möten på webben.

Kostnaden för klinikbiljetten är proportionerlig till antalet läkare på kliniken. Vi hoppas att ni, genom att köpa biljetten, på detta sätt vill bidra till mötets fortlevnad!

Man bokar sina biljetter via länken nedan, själva ifyllandet går fort. 

https://www.trippus.net/digitala_infektion

För organisationskommittén i Uppsala

Fredrik Sund                                 Mia Furebring

Verksamhetschef                       Vetenskaplig sekreterare SILF