Arkiv

Svenska Infektionsläkarföreningen och Svensk Ortopedisk Förening inbjuder till gemensam vårutbildning

mar29-312023

Svenska Infektionsläkarföreningen och Svensk Ortopedisk Förening inbjuder till gemensam vårutbildning
Varmt välkommen att möta våren på Säröhus 29-31 mars 2023!

Mål
Ge insikt i viktiga bakomliggande principer i handläggningen av Implantatassocierade ortopediska infektioner
Uppnå nödvändiga kunskaper för att på konsult- och bakjoursnivå kunna hantera frågeställningar om Implantatassocierade ortopediska infektioner

Kursupplägg
Stor tyngd kommer att läggas på falldiskussioner, uppblandat med katedrala föreläsningar.
Målgrupp är i första hand specialistläkare. För bästa utbyte rekommenderas ”parvis ansökan”, dvs infektionsläkare och ortoped från samma organisation

Kursledning
Bo Söderquist, Staffan Tevell, Jonatan Tillander (SILF) Stergios Lazarinis, Anna Stefánsdóttir (SOF)
Vi har plats för 40 kursdeltagare (20 SILF och 20 SOF).
Först till kvarn, men vi prioriterar parvis anmälda över specialitetsgränserna, och tar också hänsyn till så att det blir viss spridning på kliniker i landet.

Arrangör:

SILF: Johan Tham, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. (johan.tham@med.lu.se)
SOF: Anne Garland, Ortopedkliniken, Visby Lasarett (utbildningsansvarig@ortopedi.se)
Anmälan till Maria Menonen på Hansens på mejl: maria.menonen@hansen.se

Ange: Namn, klinik, mobilnummer, specialkost, fakturaadress samt fakturareferens

Kostnad:  10 000 Svkr