Arkiv

Svenska Infektionsläkarföreningen inbjuder till konsult- och bakjoursutbildning på Smygehus havsbad

mar15-172023

Varmt välkommen till Skåne och fördjupning inom vanliga och ovanliga konsult- och bakjoursfrågor för infektionsläkare den 15-17 mars 2023!

Mål

Ge insikt i viktiga bakomliggande principer i handläggningen av akuta infektioner samt uppnå nödvändiga kunskaper för att på konsult- och bakjoursnivå bland annat kunna hantera infektioner på IVA/IMA, etiska principer kring vårdnivåbegränsning, ”nya” bakterier vid positiva blododlingar, empiriska antibiotikabehandling, patientsäkerhet/IVO ärenden, bukinfektioner, infektioner hos immunsupprimerade, svampinfektioner och basal akut internmedicin.

Kursupplägg

Stor tyngd kommer att läggas på falldiskussioner, uppblandat med katedrala föreläsningar. Målgrupp är i första hand specialistläkare. Först till kvarn, men vi prioriterar spridning på kliniker i landet.

Arrangör:

SILF: Johan Tham, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. (johan.tham@med.lu.se) & Mia Furebring mia.furebring@medsci.uu.se

Anmälan till Maria Menonen på Hansens på mejl: maria.menonen@hansen.se

Ange: Namn, klinik, mobilnummer, specialkost, fakturaadress samt fakturareferens

Kostnad:  10 500 Svkr