SILF inbjuder genom Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall.

aug-sep31-12023

SILF inbjuder genom Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Mellan den 31 augusti till 1 september 2023 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle liksom föregående hösttermin med rak turordning, i ett försök att uppfylla visionen om deltagande i två fallseminarier under sin ST. Omvänd turordning planeras återkomma vid vårterminens kurstillfälle

Kurslokal: Ulfsunda Slott, Stockholm.

Kurstid: 31 augusti till 1 september 2023

Pris: 5900 SEK. Priset inkluderar boende i enkelrum samt alla måltider.

Varmt välkommen med anmälan senast den 5:e juni via mail till maria.menonen@hansen.se.

Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, mobiltelefonnummer, mailadress, ev. specialkost, hur många månader du har kvar till specialistkompetens vid sista ansökningsdag, vilken ST-målbeskrivning du går efter (2008, 2015 eller 2021), om du deltagit i något Fallseminarium tidigare samt faktureringsadress inkl. referensnummer/kostnadsställe.

Märk mailet: Fallseminarium. Vår målsättning är att snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har antagits. I första hand prioriteras de som har kortast tid kvar till specialistkompetens (”rak turordning”).

Välkomna!

Oscar Forsman, yngreläkarrepresentant SILF

Oscar.Forsman@regionvasterbotten.se