Northern European Conference on Travel Medicine, NECTM8

mar16-182022

https://mkon.nu/nectm_8

Medlem i Svensk Förening för Resemedicin http://www.sefr.se/ har rabatterad konferensavgift.