Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien

aug-dec1-312020

Start hösten 2020 (halvfart under två år, kan även gå enstaka kurser)

https://biomedicine.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/smittskydd