Arkiv

Infektionsläkarföreningens höstutbildning om sepsis och bakteriella CNS-infektioner

okt19-212020

Infektionsläkarföreningens vårutbildning 2020 är flyttad till 19-21 oktober 2020.

Läs mer här (pdf) | Anmälningsblankett(Word)