Arkiv

Infektionsläkarföreningens vårutbildning om sepsis och bakteriella CNS-infektioner

apr1-32019

Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning
på Hesselby Slott, 1–3 april 2019

Läs mer här (pdf) | Anmälningsblankett(Word)