Arkiv

Fallseminarium

aug26-272019

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 26-27:e augusti anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium en till två gånger under sin ST.

Läs mer här!