Inställd vårutbildning ”Sepsis och bakteriella CNS-infektioner”

Styrelsen har beslutat ställa in Infektionsläkareföreningens vårutbildning Sepsis och bakteriella CNS-infektioner utifrån rådande situation med Covid-19. Ingen anmäld kommer att debiteras. Föreningens ambition är att utbildningen flyttas till hösten istället med preliminärt datum måndag till onsdag 19 – 21 oktober 2020. De som beretts plats på vårens utbildning kommer att få förhandsinformation när vi öppnar för anmälningar och beredas plats i första hand på höstens kurs om intresset kvarstår. Styrelsen återkommer med en annons framöver.

Den sedan tidigare planerade höstutbildningen, repetition av fjolårets Infektioner hos immunsupprimerade, planeras istället att hållas hösten 2021. För frågor kontakta utbildningsansvarig i styrelsen: maria.fuberg@umu.se