Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2019

1. Ungt Forum (SPUK): Hud- och mjukdelsinfektioner

Hud- och ytliga mjukdelsinfektioner med praktisk sårvård. Cecilia Rydén, Helsingborg

Nekrotiserande fasciit – patofysiologi och behandling. Per Åkesson, Lund

Mjukdelsinfektioner med ovanligare orsaker. Lars Wesslén, Gävle

 

2. Workshop: Jorden runt på 80 minuter – en odyssé i parasitologi

Jessica Ögren, Jönköping

 

3. Workshop: Snabb blododlingsdiagnostik

Anna Åkerlund, Jönköping/Linköping

Volkan Özenci, Stockholm

Paula Mölling, Örebro

Sohvi Hörkkö, Oulu, Finland

 

4. Keynote 1: Tick-borne diseases

Keynote föreläsare: Klaus-Peter Hunfeld, Frankfurt, Tyskland

Malin Lager, Jönköping

Randi Eikeland, Kristiansand, Norge

Linda Wass, Göteborg

5.  Symposium: Abdominella infektioner – en utmaning för både infektionsläkaren, kirurgen och bakteriologen, inkl. sepsis-kvalitetsregister

Christian Giske, Stockholm

Jonas Sundén-Cullberg, Stockholm

Marie-Louise Lydrup, Malmö

Jesper Svefors, Jönköping

 

6. Symposium: Multiplexpaneler för mikrobiologisk diagnostik – med fokus på virus

Håkan Janson, Växjö

Annika Allard, Umeå

Nicklas Sundell, Göteborg

7. Antibiotikadilemman – frågor att besvara

Gisela Otto, Lund och Johan Tham, Malmö

Simon Werner, Malmö

8. Fria föredrag: Mikrobiologi

MI-01: Clinical validation of the full genotyping CLART4S HPV assay on Surepath and Thinprep samples according to the international guidelines for human papilloma test requirements for cervical screening, Camilla Lagheden, Stockholm

MI-02: Bra överenstämmelse mellan Biofire® FilmArray® och QIAstat-Dx (DIAGCORE®) luftvägs- och gastroenteritpaneler – problematiskt att verifiera diskrepanta fynd från feces, Håkan Janson, Växjö

MI-03: Ett mikrofluidiskt test med hög kapacitet för snabb antibiotikakänslighetsbestämning, Christer Malmberg, Uppsala

MI-04: Phenotypic detection of colistin resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae requiring only 30 minutes of antibiotic exposure, Sofia Somajo, Växjö

MI-05: Multi-laboratory evaluation in southern Europe of the EUCAST method for rapid antimicrobial susceptibility testing directly from positive blood cultures, Anna Åkerlund, Jönköping/Linköping

MI-06: Helgenomsekvensering av Clostridium difficile ger mer detaljerad information än Ribotypning, Martin Sundqvist, Örebro

9. Grand Round

Ett fall. Anna Hemmingsson, Jönköping

10. Symposium: Vaccination av vanliga vuxna, inkl. pneumoni-kvalitetsregister

Malin Bengnér, Jönköping

Adam Roth, Stockholm

Helena Hervius Askling, Eskilstuna

Simon Athlin, Örebro

11. Symposium: Skit in, skit ut – om vikten av bra provtagning

Lena Serrander, Linköping

Cecilia Magnusson, Jönköping

Pia Karlsson, Jönköping

12. Interaktivt fallseminarium: Infektioner relaterade till intravasala katetrar. Nedslag på accessteam, diagnostik och behandling, inkl. endokardit-kvalitetsregister

Fredrik Hammarskjöld, Jönköping

Karin Johansson, Jönköping

Per Arneborn, endokarditregister, Örebro

Per Arneborn, kvalitetsregister, Örebro

13. Emerging Infections

Karin Tegmark-Wisell, Stockholm

Leif Dotevall, Göteborg

Anna J Henningsson, Jönköping/Linköping

14. Fria föredrag: Infektion och Mikrobiologi

INF-O1: NEWS2 är bättre än qSOFA och RETTS för att identifiera patienter med risk för sepsis, Lisa Mellhammar, Lund

INF-O2: Long-Term Outcomes in 328 HDV and HBV Co-infected Patients according to Viremia, Ola Weiland, Stockholm

INF-O3: Kinolonbehandling och risken för aortasjukdom, en nationell kohortstudie, Malin Inghammar, Lund

INF-O4: Mässlingsutbrott i Göteborg 2017/2018 – lägre virusmängd i nasofarynxprov vid genombrottsinfektioner, Nicklas Sundell, Göteborg

MI-07: Infektiös endokardit orsakat av Streptococcus dysgalactiae; ett akut och aggressivt tillstånd, Anna Bläckberg, Lund

MI-08: EV-D68: en studie av intra- och interpatient-evolution med djup helgenomsekvensering, Robert Dyrdak, Stockholm

MI-09: Strain-specific degradation of meropenem in broth microdilution: a factor possibly influencing generated MICs, Oskar Ekelund, Växjö

MI-10: Nationell spridning av vankomycinresistenta Enterococcus faecium 2017-2018, Petra Edquist, Stockholm

15. Justus Ström-föreläsning: Klimatförändring och transition av infektionspanoramat i norr – med växter och djur på marsch

Birgitta Evengård, Umeå

16. Symposium: STRAMA för infektionssjuksköterskor

Andreas Lägermo, Jönköping

Cecilia Magnusson, Jönköping

 

17. Keynote 2: The clinical use of next generation sequencing (NGS) – characterization of normal flora and mapping of outbreaks

Keynote föreläsare: Collin Hill, Cork, Irland

Jenny Welander, Linköping

Malin Bergman-Ljungeström, Linköping

Paula Mölling, Örebro

18. Symposium: Primär handläggning av hemorragiska febrar och MERS

David Ekqvist och Robin Jungmar-Ridell, Linköping

Hedvig Glans, Stockholm

19. Vetenskapliga rapporter baserade på data från InfCareHIV

Åsa Mellgren, Borås

Olof Elfstam, Lund

Gateano Marrone, Stockholm

Anders Sönnerborg, Stockholm

20. Vetenskapliga rapporter baserade på data från InfCare Hepatit

Ola Weiland, Stockholm

Martin Kåberg, Stockholm

Johan Westin, Göteborg

21. Hot Topics from the Tropics

Charlotta Rydgård, Stockholm

Silvia Botero Kleiven, Stockholm

Urban Hellgren, Stockholm

22. Interaktivt fallseminarium: Ortopediska proteser och implantat – ”dos and don’ts”

Bo Söderquist, Örebro och Staffan Tevell, Karlstad

23. Seminarium: Virala CNS infektioner och Centrum för vektorburna sjukdomar

Anna Grahn, Göteborg

Katri Olsson, Göteborg

Lydia Aregawi, Göteborg

Björn Olsen, Uppsala

 

24. Keynote 3: Primary immunodeficiency – Understanding the burden of the disease

Keynote föreläsare: Mark Ponsford, Cardiff, Wales

Peter Bergman, Stockholm