Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2022

Nu är anmälan öppen! https://www.infektionmikro2022.se/
Det går också att skicka in abstract, se hemsidan ovan. Sista datum 28 februari!

Välkomna!
Hälsningar
Mia Furebring
Vetenskaplig sekreterare SILF