Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 14-17 september 2021

Vi ser fram emot ett fysiskt möte i Uppsala men med anledning av coronapandemin kommer mötet även att streamas och möjlighet till virtuellt deltagande kommer att finnas. Antalet fysiska biljetter är i nuläget oklart beroende på pandemin.

Preliminärt program finns under fliken Infektionsveckan på infektion.net samt på mötets hemsida infektionmikro2021.se. Där finns också möjlighet att redan nu skicka in abstract.

Hjärtligt välkomna önskar organisationskommittén i Uppsala och nationella samverkansgruppen.