Infektionsveckan och mikrobiologiskt höstmöte

Än finns chansen att ta del av Infektionsveckan och mikrobiologiskt höstmöte!
Föredragen på mötet finns tillgängliga på mötesplattformen t o m 17 december.