Infektionsveckan 2018

Program hittar du via denna länk: www.infektionmikro2018.se
Godkända infektionsabstrakt 2018 hittar du här


Symposie- och seminariepresentationer vid Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018
Föredrag från de sessioner som huvudsakligen arrangerats av de mikrobiologiska föreningarna hittar du på mikrobiologi.net

Ungt forum
Oklar feber
Sara Mörtberg, Östersund

1. Keynote session 1: Prosthetic Joint Infections
1a.Diagnosis of Prosthetic Joint Infections
Robin Patel, Mayo Clinic, Rochester, USA
1b. Treatment of Prosthetic Joint Infections
Alex Soriano, Hospital Clínic of Barcelona, Spain

2. Symposium: Candida – Hur optimera diagnostik och behandling på IVA?
2a. Behandling av candidainfektioner.
Jan Sjölin, Uppsala
2b. Candidainfektioner på IVA – epidemiologi.
Ola Blennow, Stockholm

3. Symposium: Parasitsjukdom med många ansikten – om leishmaniasis
3a. Differentialdiagnoser till Leishmaniasis.
Leif Dotevall, Göteborg
3b.  Leishmaniasis – Handläggning i Sverige över tid.
Hedvig Glans, Stockholm

4. Symposium: Clostridium difficile: infektionsmedicinens bakgårdsrealitet
Se mikrobiologi.net

5. Symposium: Hepatit B med och utan D – hur skall vi behandla?
5a. HBsAg-positiv – och sen då?
Simon Larsson, Göteborg
5b. Framtida läkemedel.
Anders Eilard, Goteborg

6. Symposium: Hur ska vi hantera VRE-utbrott: evidens och paneldiskussion
6a. VRE-utbrott på sjukhus.
Lars Blad, Västerås,
6b. Hvorfor kan VRE være vanskelig å detektere i laboratoriet?
Kristin Hegstad, Tromsö, Norge
6c. Behandling av infektioner orsakade av VRE.
Erik Torell, Gävle.

7. Symposium: Multiresistent Tuberkulos – en utmaning ur många aspekter
7a. Latent tuberkulos–nya strategier för screening och behandling på Karolinska, Stockholm.
Gabrielle Fröberg, Stockholm,
7b. Vårdhygieniska rutiner vid vård av patient med MDR/XDR.
Ann-Mari Gustavsson, Karlstad

8. Keynote session 2: Optimization of antibiotic dosing in the critically ill
8a. Optimization of antibiotic dosing – an overview
Johan Mouton, Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands
8b. TDM of the beta-lactam antibiotics – it’s about time
Angela Huttner, Geneva University Hospitals, Geneva, Switzerland

9. Interaktivt fallseminarium: Neurokirurgiska Infektioner
9a. Kvalitetsregistret.
Per Arneborn, Örebro
9b. Patientenkät – bakteriell meningit.
Maria Sjöberg, Örebro

10. Seminarium: SILF Kvalitetsregister – nyheter i Infektionsregistret och en del resultat ur det

11. Seminarium: InfCare HIV – Resultat och vetenskapliga arbeten
11a. HIV CSF escape
Magnus Gisslén, Göteborg

12. ”Staffar i blodet

13. Interaktivt fallseminarium: Vaccination av immunsupprimerade: hur, när och varför?
13a. Vaccination av immunsupprimerade
Gisela Otto, Lund och Vanda Friman, Göteborg

14. Seminarium: InfCare Hepatit – Resultat och vetenskapliga arbeten
14a. Incidens av hepatit C på sprututbytet i Stockholm.
Martin Kåberg, Stockholm
14b. InfCare och uppföljningen av DAA-introduktionen 2014-15.
Pia Frisk, Uppsala

15. Interaktivt fallseminarium:
15a. Sepsis – från 1177 till IVA
Katja Hanslin och Jenny Kostov Kanebjörk