Infektionsläkarföreningens höstutbildning

Antibiotika och antibiotikaresistens
Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017

Info/inbjudan

Anmälan