Fredag 6 november, 17:00, Vetenskaplig uppdatering COVID19, Immunologi och immunitet vid covid19 och ”Timing” av behandling vid svår och kritisk covid 19

Uppföljande Webbinarium med Svenska Infektionsläkarföreningen. 

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, överläkare Infektion, SU/Östra, ordförande SILF

17:00-17:05 Välkomna

17:05-17:20 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslen, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

17:20-17:25 Frågor/svar

17:25-17:40 Immunologi och immunitet vid luftvägsinfektioner och covid19, Mats Bemark, PhD, Avdelningen för Mikrobiologi och Immunologi, Institutionen för Biomedicin, Göteborgs Universitet

17:40-17:45 Frågor/svar

17:45-17:55 ”Timing” av antiviral och immunmodulerande behandling vid covid19, Ola Blennow, PhD, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

17:55-18:00 Frågor/svar

18:00-18:10 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmerus, Verksamhetschef, överläkare, Infektion Jönköping, Magnus Brink. PhD, överläkare, Infektion, SU/Östra, Jan Vesterbacka, PhD, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset)

18:10 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare, Infektion SU/Östra, ordförande SILF

För mer information och anmälan, https://mediahuset.link/SILF-covid19

Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades