Webbinarium om COVID-19, vetenskaplig uppdatering COVID19, fredag 22 januari kl 16.30-18.00 (OBSERVERA VÅR NYA STARTTID!). SarsCoV-2 virologi och betydelsen av nya varianter av SarsCov-2 för smittspridning och vaccinationseffekt samt lägesrapporter från inbjuden panel

Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, docent, överläkare Infektion, SU/Östra, ordf SILF

AGENDA

  • 16.30 Välkomna
    16.30 – 16.45 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
  • 16.45 – 16.50 Frågor/svar
  • 16.50 – 17.10 SarsCoV-2 virologi och betydelsen av nya varianter av SarsCov-2 för smittspridning och vaccinationseffekt, Jan Albert, professor, överläkare, Institutionen för Mikrobiologi, Karolinska Institutet
  • 17.10 – 17.15 Frågor/svar
  • 17.15 – 17.45 Lägesrapporter och kommentarer med inbjuden panel (Hedvig Glans, sektionschef Infektion, Karolinska sjukhuset, Maria Palmérus, verksamhetschef, överläkare, Infektion Jönköping, Johan Petersson, överläkare IVA Solna, Karolinska Universitetssjukhuset, Magnus Brink, PhD, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra)
  • 17.45 – 18.00 Frågor/svar
  • 18.00 Avslut/summering, Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, docent, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF
Viktiga länkar
  • Inga länkar hittades