Förslag till stadgeändring Svenska läkarsällskapet – att diskutera på föreningens årsmöte under Infektionsveckan i Jönköping

Läs mer här (pdf)