Förlängd tid för anmälan till infektionsveckan

Förlängd tid för att anmäla sig till reducerat pris till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping 2019.
Då arbetet med att granska alla de abstract som inkommit till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2019 fortfarande pågår, förlänger vi tiden för den lägre anmälningsavgiften för alla. Förhöjd anmälningsavgift (+25 %) gäller fr.o.m. 7 april 2019.

Hälsningar
Arrangörerna