SPUK söker nya medlemmar!

SILFs specialistutbildningskommité (SPUK) söker nya medlemmar. SPUK arbetar för att främja ST-utbildningen inom Infektionssjukdomar.

Utöver att sammanställa det årligt återkommande diagnostiska provet hålls regelbundna möten med ST-studierektorerna, samt arbete med andra utbildningsfrågor som dyker upp under året. Ett fysiskt samt ett digitalt möte hålls terminsvis för gruppen, för att diskutera och arbeta med aktuella frågor. Vi ser gärna en geografisk spridning över landet sett till sammansättningen i gruppen, och extra meriterande är akademisk erfarenhet/engagemang i till exempel läkarprogrammet.

Välkommen med din ansökan! oscar.forsman@regionvasterbotten.se

Ansök nu

Annonser

Annonser