Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom
infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3-4:e februari 2020 anordnas ett
seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses
som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i
fallseminarium en till två gånger under sin ST.