Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna

Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna 28-29 augusti 2017

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29 augusti ordnas ett seminarium för 20 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser.

Varmt välkommen med anmälan senast den 31 maj. Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.

Läs mer här