Fallseminarium inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in SILFs Fallseminarium för ST-läkare som var planerat att hållas på Örtofta slott 31 aug-1sept. Orsaken är fortsatt osäkerhet kring hur situationen med Covid-19 kommer att påverka möjligheten till tjänsteresor inom landet samt frånvaro för föreläsare och kursdeltagare från kliniken under slutet av sommaren. Preliminärt planerar vi för ett nytt kurstillfälle i början av 2021, med utökat deltagarantal samt garanterad plats för de som var antagna till den inställda kursen (inklusive eventuella deltagare som hunnit få bevis om specialistkompetens under tiden). Mer information om nästa kurstillfälle kommer i början av hösten.