Fallseminarium 3-4 februari 2022

SILF inbjuder genom Svenska infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommité (SPUK) ST-läkare till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 3–4 februari 2022 anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och ska ses som ett komplement till de ämnesspecifika ST-kurserna. Detta tillfälle är det första att hållas med omvänd turordning, i ett försök att uppfylla visionen om deltagande i två fallseminarier under sin ST. Rak turordning återkommer till höstens kurstillfälle

Kurslokal: Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Kurstid: 3-4 Februari 2022

Pris: 3553 SEK. Priset inkluderar boende i enkelrum samt alla måltider.

Varmt välkommen med anmälan senast den 15:e december via mail till maria.menonen@hansen.se.

Anmälan skall innehålla namn, klinik, adress, mobiltelefonnummer, mailadress, ev. specialkost, hur många månader du har kvar till specialistkompetens vid sista ansökningsdag, vilken ST-målbeskrivning du går efter (2008 eller 2015), om du deltagit i något Fallseminarium tidigare samt faktureringsadress inkl. referensnummer/kostnadsställe.

Märk mailet: Fallseminarium. Vår målsättning är att snarast efter att anmälningstiden har gått ut ge besked om vilka som har antagits. I första hand prioriteras de som har längst tid kvar till specialistkompetens (”omvänd turordning”). Undantag kan dock ges till de som inte har varit med på Fallseminarium tidigare, särskilt om de har relativt kort tid kvar till specialistkompetens.

Välkomna!

Oscar Forsman

Yngreläkarrepresentant SILF

Oscar.Forsman@regionvasterbotten.se