Fallseminarium

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom
infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 31:e augusti – 1:a september
anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar
och skall ses som ett komplement till ämnesspecifika ST-kurser. I checklistan rekommenderas att man
deltar i fallseminarium en till två gånger under sin ST.

Läs mer här!