ST-kurs

ST-kurs sepsis och septisk chock

Deadline för anmälan:
01/05/2023

Mål SOSFS 2015:8:
c3, c12

Mer information och anmälan:
Socialstyrelsens webbplats

Deadline för anmälan:
01/05/2023

Mål SOSFS 2015:8:
c3, c12

Mer information och anmälan:
Socialstyrelsens webbplats

Uppdaterad: 19 december 2022

Annonser

Annonser