Utbildning

Konsult- och bakjoursutbildning

Svenska Infektionsläkarföreningen inbjuder till konsult- och bakjoursutbildning på Smådalarö gård och spa

Mål
Ge insikt i viktiga bakomliggande principer i handläggningen av akuta infektioner samt uppnå nödvändiga kunskaper för att på konsult- och bakjoursnivå bland annat kunna hantera infektioner på IVA/IMA, etiska principer kring vårdnivåbegränsning, ”nya” bakterier vid positiva blododlingar, empiriska antibiotikabehandling, patientsäkerhet/IVO ärenden, bukinfektioner, infektioner hos immunsupprimerade, lite tropik samt svampinfektioner och basal akut internmedicin.

Kursupplägg
Stor tyngd kommer att läggas på falldiskussioner, uppblandat med katedrala föreläsningar. Målgrupp är i första hand specialistläkare. Först till kvarn, men vi prioriterar spridning på kliniker i landet.

Arrangör:
SILF: Johan Tham, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. (johan.tham@med.lu.se)
Anmälan till Maria Menonen på Hansens på mejl: maria.menonen@hansen.se
Ange: Namn, klinik, mobilnummer, specialkost, fakturaadress samt fakturareferens

Kostnad: 9130 Svkr

Mål
Ge insikt i viktiga bakomliggande principer i handläggningen av akuta infektioner samt uppnå nödvändiga kunskaper för att på konsult- och bakjoursnivå bland annat kunna hantera infektioner på IVA/IMA, etiska principer kring vårdnivåbegränsning, ”nya” bakterier vid positiva blododlingar, empiriska antibiotikabehandling, patientsäkerhet/IVO ärenden, bukinfektioner, infektioner hos immunsupprimerade, lite tropik samt svampinfektioner och basal akut internmedicin.

Kursupplägg
Stor tyngd kommer att läggas på falldiskussioner, uppblandat med katedrala föreläsningar. Målgrupp är i första hand specialistläkare. Först till kvarn, men vi prioriterar spridning på kliniker i landet.

Arrangör:
SILF: Johan Tham, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. (johan.tham@med.lu.se)
Anmälan till Maria Menonen på Hansens på mejl: maria.menonen@hansen.se
Ange: Namn, klinik, mobilnummer, specialkost, fakturaadress samt fakturareferens

Kostnad: 9130 Svkr

Uppdaterad: 15 april 2024

Annonser

Annonser