Kongress

Infektioner hos immunsupprimerade

Kursintroduktion

Patientgrupperna med primär respektive sekundär immunbrist är heterogena och infektionspanoramat varierar mycket. Hur ställer man diagnosen immunbrist? Den kliniska bilden vid infektioner är många gånger ospecifik och symtombilden påverkas av patientens infektionsförsvar. Behandlingen försvåras ofta av att patienterna har grundsjukdomar som påverkar farmakokinetiken men också av att de behandlas med interagerande läkemedel. Att möta dessa patienter kan vara utmanande.

Oavsett om du arbetar inom öppen- eller slutenvård behöver du ha kunskap om infektioner hos denna växande grupp av patienter som sköts inom alltfler specialiteter. En missad eller försenad diagnos kan få deletära konsekvenser.

Kursintroduktion

Patientgrupperna med primär respektive sekundär immunbrist är heterogena och infektionspanoramat varierar mycket. Hur ställer man diagnosen immunbrist? Den kliniska bilden vid infektioner är många gånger ospecifik och symtombilden påverkas av patientens infektionsförsvar. Behandlingen försvåras ofta av att patienterna har grundsjukdomar som påverkar farmakokinetiken men också av att de behandlas med interagerande läkemedel. Att möta dessa patienter kan vara utmanande.

Oavsett om du arbetar inom öppen- eller slutenvård behöver du ha kunskap om infektioner hos denna växande grupp av patienter som sköts inom alltfler specialiteter. En missad eller försenad diagnos kan få deletära konsekvenser.

Uppdaterad: 19 mars 2024

Annonser

Annonser